Patron

Św. Dorota

Imię Dorota jest pochodzenia greckiego Dorothea. Składa się z dwóch wyrazów: z rzeczownika daron dar i theos bóg lub thea - bogini. Można je więc tłumaczyć jako Dar Boży.

W ikonografii św. Dorota przedstawiana jest z mieczem, którym, po licznychtorturach odebrano jej życie oraz z koszykiem jabłek "z ogrodu jejOblubieńca" i z bukietem róż.
Żyła w Cezarei Kapadockiej na przełomie III i VI w. i tam poniosła śmierćmęczeńską za wiarę w Chrystusa. Opis jej męczeństwa podaje, że wyróżniała sięnauką i cnotami.
Jej śmierć miała miejsce 6 lutego ok. 304 r. za czasów cesarza Dioklecjana,jednego z największych prześladowców chrześcijan. Gdy namiestnikowi Kapadocji,Aprycjuszowi, doniesiono, że Dorota jest chrześcijanką, kazał ją przyprowadzić,by złożyła ofiarę bogom. "Waszym urojonym bóstwom nie złożę ofiary,uwielbiam tylko jednego Pana nieba i ziemi, i tylko jemu samemu służę" -powiedziała Dorota.
Wtedy namiestnik kazał ją torturować, aby złamać jej opór. Święta szła na mękispokojnie i powiedziała sędziemu: - Te męki nie przerażają mnie. Są onekrótkie. Nie boję się utraty nędznego życia. Boję się natomiast mąk piekielnych,ponieważ są wieczne.
Sędzia widząc, że jest dzielna, kazał przyprowadzić jej dwie siostry, którewcześniej złożyły ofiarę bogom pogańskim, aby przekonały Dorotę. Ona jednak niedała się nakłonić do zła. Siostrom natomiast kazała żałować za grzechy i ufać wmiłosierdzie Boże. Potem nawróciły się i zginęły w ogniu.
Dorota poddana była wszystkim torturom: katowano ją, chłostano i przypiekanoogniem. Ona jednak nie uległa. Modliła się tylko do Chrystusa. W końcu sędziawydał wyrok: - Śmierć przez ścięcie!
Pisarz Teofil, świadek całego procesu ironicznie poprosił Dorotę, prowadzoną nastracenie, o koszyczek jabłek z ogrodu jej Oblubieńca i bukiecik róż.Męczennica zgodziła się. Wraz z nią szli inni chrześcijanie towarzyszący jejpodczas egzekucji. Po dojściu na miejsce święta uklękła, by odmówić ostatniąmodlitwę. Gdy się podniosła zobaczyła małego chłopca z koszykiem jabłek iróżami. Poprosiła go: - Kochany Bracie, zanieś to pisarzowi Teofilowi. Potemścięto ją mieczem. W tym samym czasie w pałacu namiestnika wszyscy się radowalize śmierci niesfornej dziewczyny. Nagle wszedł ów mały chłopiec i podał bukiet róż i koszyk jabłek Teofilowi, mówiąc
że to od Doroty.
 Pisarz osłupiał i po chwili krzyknął: - Prawdziwie Bogiem jest Jezus! To wyznanieściągnęło na niego tortury zakończone ścięciem. Do dzisiejszego dnia imię tofiguruje obok imienia Doroty, której zawdzięcza nawrócenie i wejście do gronamęczenników.


Kult


Dorota należała do najpopularniejszych świętych. Jej kult objął stosunkowoszybko całą Europę, zwłaszcza Polskę i Włochy. Jest patronką położnych igórników.
Relikwie św. Doroty złożone są w Rzymie w kościele pod jej wezwaniem na Trastevere.

Kreator www - przetestuj za darmo